Konfirmasjon og fest

Dromedarbakeriet har bakt til konfirmasjon og fest siden 2011. Ta kontakt på tel. 941 58 841 ved spørsmål.